Partner in PIBE
Customer's preference in branding

Aktuellt

Miljörevision | 2017-04-23

Lloyd´s har nu utfört årets revision av vårt kvalitets- och miljösystem ISO och vi kan efter den stolta förkunna att vi uppfyller kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001: 2015 och därmed behåller vårt fina certifikat som visar detta. Att använda kvalitetssystemet som ett verktyg i vårt sätt att arbeta, utvecklas och ständigt förbättra oss ger oss ett stort mervärde och är viktigt för att kunna vinna nya projekt.

När vi har kontroll och styrning på hur vår verksamhet påverkar miljön kan vi planera proaktiva åtgärder, ligga steget före och se till att påverkan på miljö och arbetsmiljö blir så liten som möjligt.