Aktuellt

Ny VD på Alfa Neon AB | 2020-01-17

Styrelsen i Alfa Neon AB har utsett den tidigare Operativa Chefen Anders Gustafsson till att efterträda Martin Nilsson som VD.

Martin som tillsammans med Peter Fagrell äger bolaget har under hösten 2019 omorganiserat delar av verksamheten i syfte att stärka och förbereda bolaget inför ytterligare tillväxt.

Martin kommer nu att fokusera på affärsområdet fasader i rollen som Business director.

Anders Gustafsson tillträder tjänsten som VD vid årsskiftet 2019/2020.