Brandklasser | Alfacade Fasadsystem

Brandklasser

Material- och ytskiktsklasser benämns reaction to fire eller reaktion vid brandpåverkan och utgör underlag för vilka typer av material man ur brandsynpunkt kan ha i olika delar av byggnaden.

Både brandklasserna för brandmotstånd och reaktion vid brandpåverkan är reglerade i europeiska standarder och ska användas av alla länder inom den inre marknaden. Det är däremot upp till varje land att bestämma vilken kravnivå som gäller.

Brandklasserna som gäller för ytskikt på väggar och tak består av en huvudklass (A1-F) och tilläggsklasser för om det förekommer brinnande droppar och mängden brandgaser (rök).

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd – avsnitt 5: 231
Vilken brandklass som krävs i olika typer av byggnader och verksamheter framgår av avsnitt 5:52 i BBR.

Huvudklass Brandegenskap i ett rumsbrandtest (room corner) Exempel på byggprodukt Motsvarande äldre svensk benämning

Brandklass 3-1

Material- och ytskiktsklasser

Huvudklass Brandegenskap i ett rumsbrandtest (room corner) Exempel på byggprodukt Motsvarande äldre svensk benämning

  • A1 Ingen övertändning med 300 kW tändkälla / Sten, betong, viss mineralull / Obrännbart
  • A2 Ingen övertändning med 300 kW tändkälla / Mineralull, obehandlad gipsskiva med tunt ytskikt / Obrännbart
  • B Ingen övertändning med 300 kW tändkälla / Målad gipsskiva / Klass I
  • C Ingen övertändning med 100 kW tändkälla /Gipsskiva med normal papperstapet0 / Klass II
  • D Övertändning efter 2 minuter med 100 kW tändkälla / Obehandlad träpanel / Klass III
  • E Övertändning inom 2 minuter med 100 kW tändkälla/ Vissa typer av cellplast / Svårantändligt
   

Brandklasser för väggar