Aktuellt

Tanka Sverige | 2018-09-07

När Volvo Bensin skulle bli Tanka för 20 år sedan fick Alfa Neon frågan om man kunde hjälpa till med den nya profilen. Sedan dess har Tanka blivit ett känt inslag i gatumiljön. Nu har företaget uppdaterat sin strategi och sin miljöpolicy vilket medfört att det uppstått ett behov av en uppdaterad profilmanual.För att framställa manualen tog man under 2017 kontakt med Karlstadsbaserade byrån Luckylane. I ett tätt samarbete med Tanka och Luckylane har vi på Alfa Neon nu satt igång med att uppdatera profilen på 150 st stationer runt om i landet. Från april månad har man kunnat se Tankas nya uppdaterade profil på fler och fler stationer.
 
En viktig del i profileringen består av ett helt nytt stationstak, men även lösningar för omprofilering av befintliga tak har tagits fram. Samtidigt med omställningen uppdateras stationerna med ett nytt undertak och de flesta stationer får en ny LED-belysning. Vår belysningsavdelning har gjort en specialdesign för att uppnå maximalt ljusflöde med lägsta möjliga energiförbrukning. Även prisdisplayer uppdateras med den senaste tekniken.
 
Ansvarig säljare

Per-Erik Sjöqvist, Affärschef
per-erik.sjoqvist@alfaneon.se