Wave

Miljöarbete

En del av FNs globala miljömål

För oss på Alfa Neon är det viktigt att vi bidrar till framtida generationers välmående. Därför stödjer vi FN:s Globala mål för hållbart företagande.

Aktiviteter för en grönare framtid

 • Vår aluminium kommer från 100% återvunnet material
 • Vår tillverkning drivs av 100% förnybarenergi
 • Vi använder den senaste tekniken inom LED och drivdon för att spara på vår energiförbrukning

Vi arbetar med att

 • Aktivt minimera restprodukter vid produktion
 • Säkerställa att inköpta produkter och tjänster beaktas i lämplig omfattning av miljöpåverkan
 • Effektivt arbeta med att minska osorterat avfall, både i verkstäder och i matsalar
 • Erbjuda kunder LED-konverteringar av befintliga skyltar
 • Arbeta med lokala montörer
 • Destruera förbrukat material enligt rådande miljöregler
 • Säkra underleverantörer
 • Förnya ISO-certifikaten varje gång och arbetar aktivt