Skyltar på Glimra tvättstation
Wave

Glimra Biltvättar

Vårt samarbete med Glimra tog sin start I november 2018 när Alfa Neon blev tillfrågade av det nystartade bolaget att leverera skyltar till deras prototypanläggning. Glimra köper upp gamla biltvättar och omvandlar dessa till ett exklusivt koncept och skapar på så vis en premiumkänsla för sina kunder. Sedan 2019 har även Alfa Neon varit med att ta fram, samt utvecklat ett mer kostnadseffektivare skyltprogram och levererat 11 prototyper med mycket lyckat resultat. Under 2021-2022 fortgår arbetet med att omvandla resterande 47 anläggningar , samt I framfart av Glimra´s starka expansion tillkommer det fortlöpande nya projekt.

Glimra