Foto av Hedin Bils huvudkontor
Wave

Hedin Bil

Nybyggnation av Anders Hedin Invest AB HK

Anders Hedin Invest AB valde att jobba med Alfa Neon AB när det nya huvudkontoret skall få en spektakulär fasad.

Vi levererar här en banbrytande teknik där kurvaterade fasadkassetter med osynlig infästning monteras i ”flush” med böjda glaspartier så att de helt livar med varandra. Resultatet blir otroligt effektfullt och exklusivt! Lägg därtill de stora dimensionerna på fasadskivor som aktivt bidrar till designens uppfyllande.

Både fasadskivorna och glaspartierna har varit en gemensam del i utvecklingsresan, vilket möjliggjort den bästa lösningen både tekniskt och estetiskt.

Eftersom byggnaden är en sådan fantastisk skapelse som helhet har det varit otroligt roligt att skapa förutsättningar för att nå de mycket högt ställda arkitektoniska målen.

Facelift Hedin bil Örebro

Anders Hedin Invest AB valde att jobba med Alfa Neon AB när de uppgraderade sina anläggningar med nya fasader. Befintliga byggnader som Hedin Bil Örebro fick facelift.

Före Facelift

Efter Facelift