Alfa neons tjänster
Wave

Drift och skötsel

Drift- och skötselanvisning skyltar

Rengöring och underhåll

Kontinuerlig och regelbunden rengöring upprätthåller inte bara estetisk och representativ finish av lackerade ytor, utan bevarar också dess värde och livslängd genom att avlägsna smuts och aggressiva insättningar.

Rengöring

Rengöring rekommenderas på utsidan av skylt och ska rengöras manuellt med en mjuk trasa med rent vatten. Om nödvändigt, rekommenderas ett milt rengöringsmedel (pH 6-7) upp till max 10%.

Vid kraftigare nedsmutsning rekommenderas att även använda Tvätt- eller bilrengöringsmedel för billack.

Rengöring skall ske från topp till botten på skylt, efter rengöring kontrolleras så att allt vatten är borta och inte blir stående kvar invändigt i skylten och då kan orsaka elektriska problem.

Vi rekommenderar att prova rengöringsmedlet på en diskret del av ytan för att kontrollera om ytans utseende påverkas innan rengöring påbörjas.

Rengör inte ytor som värms upp av solen (> 40 ° C) – snabbtorknings processen kan orsaka fläckar!

Att tänka på med Rengöringsmedel

Ej lämpliga rengöringsmedel – Använd inte starkt alkaliska rengöringsmedel så som kaliumhydroxid, natriumkarbonat eller kaustiksoda. Eventuella starka produkter eller mycket slipande rengöringsmedel som hushållsrengörings produkter som korroderar färg.

Material skyltarna består huvudsakligen av aluminium, och vid skyltar med belysning sker det med invändig LED belysning och då genom en vit eller färgad akrylplast.

Kontakta oss gärna för fler råd kring drift och skötsel.