Wave

Produkter

Stolpskyltar och pyloner

Stolpskyltar och pyloner uppmärksammar ditt varumärke på långt håll och fungerar utmärkt som en inropare till ditt företag. Det är en stabil markbunden skylt med stålstomme som är förankrad i ett betongfundament och kan variera i utseende på höjd och bredd. Vi gör också entréportaler och byggtorn enligt dina önskemål.

Stolpskyltar och Pyloner

Fasadskyltar

Fasadskyltar finns i många olika utförande och modeller. Med en fasadskylt från oss kan du visa upp din verksamhet på ett alldeles unikt sätt.

Fasadskyltar
Fasadskylt Hyundai

Profilering

Alfa Neon är idag Skandinaviens största varumärkesproducent med stora produktionsytor och ett gigantiskt nätverk av leverantörer och installatörer i hela Europa.

Profilering

Interiör och belysning

Med vår hjälp får du en lysande arbetsplats där ditt varumärke får synas och växa.

Interiör och belysning

Profilbokstäver

Skyltar finns i många olika varianter. Inom- och utomhus, obelysta och belysta med LED. Vi väljer lösning beroende på var skylten ska sitta och vilken effekt du vill uppnå. Dagens teknik ger oss möjlighet att utforma kreativa lösningar på ett miljövänligt och effektivt sätt med låg energikostnad och lång hållbarhet. Här kan du läsa mer om våra skyltprofiler.

Profilbokstäver