Profilbokstäver
Wave

Profilbokstäver

Profiler

Obelyst reliefbokstav

Obelyst reliefbokstav - Profil 1

Profil 01 är en obelyst reliefbokstav som tillverkas av rostfritt stål eller aluminiumplåt som pulverlackeras. Profildjupet rekommenderas vara en tiondel (1/10) av bokstavshöjden. Bokstäverna monteras separat eller på horisontella aluminiumprofiler.

Ladda ner produktblad

Neonbokstav - Profil 2

Profil 2 är en neonbokstav som tillverkas i aluminium som pulverlackeras. Neonrören monteras synligt på bokstavens front. Fronten är försedd med en avskärmningskant som koncentrerar ljuset och skyddar neonröret mot väder och vind. Profilen är speciellt lämplig för stora betraktningsavstånd. Monteringen sker på horisontella aluminiumprofiler vilka lackeras i fasadens kulör.

Ladda ner produktblad

Diodbokstav - Profil 3

Profil 3 är en diodbokstav som tillverkas i aluminium som pulverlackeras. Dioderna monteras på bokstavens bakstycke, så att de lyser upp fasaden. Belysningen blir därmed indirekt, en s.k. corona-effekt. Bokstäverna monteras separat på distansbultar direkt på vägg. Profil 3 fungeras bäst mot en ljus fasad. Om fasaden är mörk rekommenderas en monterad reflektor bakom skylten.

Ladda ner produktblad

Diodbokstav - Profil 4

Profil 4 är en diodbokstav där botten och sida tillverkas i aluminium som pulverlackeras. Fronten tillverkas i akrylplast och fästs i bokstavens sidor med en plåtlist. Bokstaven bestyckas med dioder som ger fronten en jämnt upplyst yta. Dioderna monteras inuti bokstaven och skyddas på så vis helt från yttre påverkan. Montage sker på horisontella aluminiumprofiler alternativt separat montering.

Ladda ner produktblad

Profilbokstav - Profil 5

Profil 5 är en profilbokstav där botten och sida tillverkas i aluminium som pulverlackeras. Fronten tillverkas av akryl-plast som fästs i bokstavens sidor med en plastlist. Belysningen monteras inuti bokstaven och skyddas på så vis helt från yttre påverkan. Montage sker på horisontella aluminiumprofiler alternativt separat montering.

Ladda ner produktblad

Profilbokstav - Profil 6

Profil 6 är en profilbokstav där botten och sida tillverkas i aluminium som pulverlackeras. Fronten tillverkas i akrylplast som fästs i bokstavskroppens sidor. Belysningen monteras inuti bokstaven och skyddas på så vis helt från yttre påverkan. Montage sker på horisontella aluminiumprofiler alternativt separat montering.

Ladda ner produktblad

Enkel- eller dubbelsidig skyltlåda - Profil 10

Profil 10 är en enkel-eller dubbelsidig skyltlåda. Fronten är gjord av aluminium där texten fräses ur. En 10 mm tjock akrylbokstav monteras i den utfrästa texten. För att variera bokstävernas färger kan man foliera tecknen i olika kulörer. Skylten belyses invändigt och texten får en lysande corona.

Ladda ner produktblad